De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koenraad Anciaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Koenraad Anciaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Koenraad Anciaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Koenraad Anciaux

Cumuleo