De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Barridez

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Patrick Barridez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Patrick Barridez

Cumuleo