De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alice Baudine

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Alice Baudine
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Alice Baudine

Cumuleo