De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrice Bougenies

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Patrice Bougenies
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Patrice Bougenies

Cumuleo