De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Bovy

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Vincent Bovy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Vincent Bovy

Cumuleo