De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Bray

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Pierre Bray
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Pierre Bray
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Pierre Bray

Cumuleo