De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Brotcorne

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Christian Brotcorne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Christian Brotcorne

Cumuleo