De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique Brugmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Dominique Brugmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Dominique Brugmans

Cumuleo