De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Close

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Philippe Close
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Philippe Close
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Philippe Close

Cumuleo