De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christine Collignon

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Christine Collignon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Christine Collignon

Cumuleo