De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Coppens

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Christian Coppens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Christian Coppens

Cumuleo