De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc D'Haene

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Marc D'Haene
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Marc D'Haene
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Marc D'Haene

Cumuleo