De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Dauwe

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Jozef Dauwe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jozef Dauwe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jozef Dauwe

Cumuleo