De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Myriam Vanlerberghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Myriam Vanlerberghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Myriam Vanlerberghe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Myriam Vanlerberghe

Cumuleo