De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel De Bock

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Emmanuel De Bock
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Emmanuel De Bock

Cumuleo