De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Herman De Coux

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Herman De Coux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Herman De Coux

Cumuleo