De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Xavier De Cuyper

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Xavier De Cuyper
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Xavier De Cuyper

Cumuleo