De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter De Naeyer

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Peter De Naeyer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Peter De Naeyer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Peter De Naeyer

Cumuleo