De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc De Schepper

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Marc De Schepper
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Marc De Schepper
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Marc De Schepper

Cumuleo