De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Debouverie

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Patrick Debouverie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Patrick Debouverie
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Patrick Debouverie

Cumuleo