De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Louise Deckers

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Marie-Louise Deckers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Marie-Louise Deckers

Cumuleo