De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karine Declerck

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Karine Declerck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Karine Declerck

Cumuleo