De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Decuir

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Willy Decuir
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Willy Decuir

Cumuleo