De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Dehalu

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Jacques Dehalu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jacques Dehalu

Cumuleo