De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Richard Delbascour

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Richard Delbascour
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Richard Delbascour

Cumuleo