De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carine Delfanne

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Carine Delfanne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Carine Delfanne

Cumuleo