De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Desutter

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Bart Desutter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Bart Desutter

Cumuleo