De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Dochain

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Robert Dochain
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Robert Dochain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Robert Dochain

Cumuleo