De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hubert Duyckaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Hubert Duyckaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Hubert Duyckaerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Hubert Duyckaerts

Cumuleo