De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julia Fernandez Fernandez

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Julia Fernandez Fernandez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Julia Fernandez Fernandez

Cumuleo