De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ilse Fillet

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Ilse Fillet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Ilse Fillet

Cumuleo