De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erwin Franceus

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Erwin Franceus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Erwin Franceus

Cumuleo