De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Gillet

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean-Marie Gillet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean-Marie Gillet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jean-Marie Gillet

Cumuleo