De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Houdy

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Véronique Houdy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Véronique Houdy

Cumuleo