De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Kleis

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door André Kleis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door André Kleis

Cumuleo