De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Labalue

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Philippe Labalue
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Philippe Labalue

Cumuleo