De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Katrien Vermijlen

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Katrien Vermijlen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Katrien Vermijlen

Cumuleo