De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patricia Lebon

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Patricia Lebon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Patricia Lebon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Patricia Lebon

Cumuleo