De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Lemmens

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Michel Lemmens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Michel Lemmens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Michel Lemmens

Cumuleo