De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wilfried Verspeeten

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Wilfried Verspeeten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Wilfried Verspeeten

Cumuleo