De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sven Lieten

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Sven Lieten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Sven Lieten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Sven Lieten

Cumuleo