De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Martroye de Joly

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Jacques Martroye de Joly
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jacques Martroye de Joly
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Jacques Martroye de Joly

Cumuleo