De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge Vilain

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Serge Vilain
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Serge Vilain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Serge Vilain

Cumuleo