De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Peeters

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Luc Peeters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Luc Peeters

Cumuleo