De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frédéric Petit

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Frédéric Petit
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Frédéric Petit

Cumuleo