De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maurizio Petrini

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Maurizio Petrini
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Maurizio Petrini

Cumuleo