De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Pirot

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Christian Pirot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Christian Pirot

Cumuleo