De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Planchard

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Yves Planchard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Yves Planchard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Yves Planchard

Cumuleo