De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Isabelle Poncelet

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Isabelle Poncelet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Isabelle Poncelet

Cumuleo