De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Poppe

Alle mandaten uitgeoefend in 2018 door Patrick Poppe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2018 door Patrick Poppe

Cumuleo